Byrddau Iechyd Newydd ar gyfer y gogledd

Roedd Bwrdd Iechyd y Gogledd o dan Fesurau Arbennig am fwy na phum mlynedd. Mae’n rhy fawr, mae’n cyflogi gormod o ymgynghorwyr rheoli a staff asiantaeth, ac mae ganddo gydberthnasau gwael gyda’r undebau. Byddwn ni’n ei ddisodli gyda dau Fwrdd newydd.

Bydd un ar gyfer y gogledd orllewin, gydag Ysgol Feddygaeth Prifysgol Bangor yn ganolog iddo, a fydd yn anelu i fod yn arweinydd y byd ym maes meddygaeth wledig. Bydd y llall, ar gyfer y gogledd ddwyrain, yn canolbwyntio ar driniaeth ddewisol, yn sefydlu canolfan ar gyfer rhagoriaeth nyrsio mewn partneriaeth â Phrifysgol Glyndŵr, ac yn datblygu gwasanaethau arbenigol sy’n aml yn gorfod cael eu contractio allan i Loegr.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,426 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Gofalu Am Bobl Cymru: darllen mwy