Iechyd Meddwl

Yr ydym yn cefnogi diwygio’r Ddeddf Iechyd Meddwl. Mae’n hen bryd ei diwygio, yn dilyn adolygiad annibynnol o’r Ddeddf yn 2018 a Phapur Gwyn yn 2021. Byddwn yn dwyn pwysau ar Lywodraeth Cymru i wneud y gwelliannau angenrheidiol i’r Cod Ymarfer yng Nghymru.

Ynghyd â throsglwyddo pwerau llawn dros blismona i Gymru, buasem hefyd yn trosglwyddo pwerau dros y Ddeddf Iechyd Meddwl.

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: darllen mwy