Addysg Ôl-16

Ers yn rhy hir, rydyn ni wedi bod yn canolbwyntio ar roi dewisiadau deuaidd i bobl ifanc pan maen nhw’n 16 oed: y chweched dosbarth neu’r coleg, y gweithle, neu’r brifysgol.

Byddwn ni’n disodli’r oedran gadael ysgol 16 oed gydag ‘oedran cyfranogiad sgiliau’ newydd, sef 18 oed. Mae hyn yn golygu y bydd y garfan gyfan un ai mewn addysg neu waith gyda hyfforddiant. Byddwn ni’n gweithio gyda chyflogwyr a cholegau Addysg Bellach i sicrhau, drwy ein diwygiadau Addysg Bellach a gweithio hyblyg, fod pawb sy’n dymuno cael hyfforddiant yn y gwaith yn gallu cael mynediad ato.

Er mwyn sicrhau cydraddoldeb statws pob llwybr, byddwn ni’n cynyddu cyllid i wasanaethau gyrfaol a chynghori mewn ysgolion a cholegau – gan wyrdroi toriadau dros nifer o flynyddoedd. Bydd yn orfodol bod y rhain yn annog llwybrau galwedigaethol cyn ac ar ôl 16 oed, ynghyd ag addysg uwch.

Byddwn ni’n sefydlu adolygiad strwythurol o’r holl sector Addysg Uwch ac ôl-16 yn ystod chwe mis cyntaf Llywodraeth Plaid Cymru.

Bydd yr adolygiad hwn yn gyfrifol am ddarparu diwygiadau cwricwlwm mewn addysg a hyfforddiant ôl-orfodol yng Nghymru, yn debyg i’r rhai sy’n cael eu cyflawni ar gyfer plant rhwng tair ac 16 oed. Bydd y diwygiadau hyn yn symud o ganolbwyntio ar arholiadau, profion ac ardystiadau, er mwyn pwysleisio gwybodaeth, dysg a sgiliau. Bydd y diwygiadau’n cael gwared ag arbenigo cynnar, y duedd i ‘addysgu ar gyfer y prawf’ , a’r dewisiadau artiffisial rhwng pynciau STEM a phynciau eraill.

Bydd cyflog ac amodau darlithwyr yn cael eu gwella i gadw ac i ddenu gweithwyr proffesiynol o ansawdd uchel.

Addysg: darllen mwy