Cynllun ysgolion yr 21ain Ganrif

Byddwn ni’n sefydlu Comisiwn i archwilio ffyrdd y gall ysgolion ddod yn fwy croesawgar i deuluoedd ac yn fwy addas i ddysgu. Bydd hyn yn cynnwys asesu manteision ailgynllunio’r flwyddyn draddodiadol tri thymor, i’w chysoni ag anghenion yr oes fodern. Bydd hefyd yn archwilio rhoi mwy o hyblygrwydd i ysgolion yn strwythur y diwrnod ysgol.

Bydd y Comisiwn hefyd yn archwilio cynlluniau ac amgylcheddau ysgolion, er mwyn eu gwneud nhw’n fwy creadigol, personol, gwresog a chroesawgar. Bydd yn hyrwyddo awyru da, ansawdd aer gwell, ac yn blaenoriaethu golau dydd naturiol, sydd i gyd yn effeithio ar berfformiad yn sylweddol. Bydd hefyd yn annog amrywio maint dosbarthiadau, gyda’r nod o gynyddu cydweithio.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,953 votes

Gyda Coronavirus yn ein hatal rhag cael y sgyrsiau wyneb yn wyneb arferol ar stepen y drws, rydym yn newid y ffordd rydym yn ymgyrchu yn yr etholiad hwn.

Byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ymgyrchu ar berswadio'r rhai nad ydynt eto wedi penderfynu sut i bleidleisio.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Addysg: darllen mwy