Cymwysterau ac Asesu

Rydyn ni o’r farn ei bod hi’n bryd archwilio rhoi mwy o bwyslais ar asesu parhaus yn hytrach nag arholiadau.

Ar ôl ymgynghori â phrifysgolion a chyflogwyr, byddwn ni’n dod â chymwysterau TGAU, Safon Uwch a BTEC i ben yn raddol. Ein nod yw eu disodli gyda fersiwn Cymru o’r Fagloriaeth Ryngwladol. Bydd hon yn drawsddisgyblaethol, ar sail portffolio, o ansawdd uchel, yn ddeinamig ac yn ddigidol. Bydd y Fagloriaeth newydd yn symud oddi wrth y strategaeth o wthio nifer cynyddol o ddisgyblion drwy lwybr academaidd cul, ac yn rhoi statws cyfwerth i addysg fwy galwedigaethol neu dechnegol y bydd ei hangen ar lawer o swyddi’r dyfodol.

Byddwn ni’n adeiladu system addysg sy’n cynnwys profiad byd go iawn, interniaethau, a phrosiectau cymunedol o fathau amrywiol. Gallai hyn gynnwys anfon disgyblion i rannau eraill o’r wlad, neu i wledydd eraill hyd yn oed, er mwyn dod i adnabod diwylliannau eraill a chwblhau prosiectau gwasanaeth gydag aelodau o’r cymunedau hynny.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,420 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Addysg: darllen mwy