Cymorth Ariannol i Fyfyrwyr

Byddwn ni’n gostwng uchafswm y ffi ddysgu y gellir ei chodi ar fyfyrwyr o Gymru ym mhrifysgolion Cymru i £7,500. Dyma fydd y cam cyntaf tuag at ein nod hirdymor o wneud addysg brifysgol yn rhad ac am ddim unwaith eto.

Bydd benthyciadau a grantiau dysgu a chynhaliaeth yn cael eu darparu fel maen nhw ar hyn o bryd i fyfyrwyr sy’n astudio mewn prifysgolion yn y Deyrnas Unedig y tu allan i Gymru.

Byddwn ni’n cynyddu’r taliad grant addysgu sy’n gysylltiedig â phob myfyriwr i adlewyrchu costau rhesymol y pwnc yn well, ynghyd â’i werth cymdeithasol ac economaidd i fyfyrwyr a threthdalwyr.

Yn ogystal, byddwn ni:

  • Addasu’r rhwydwaith Seren i gynnwys partneriaeth rhwng prifysgolion Cymru i gefnogi pobl o gefndiroedd difreintiedig i wneud cais i’r brifysgol.
  • Yn cyflwyno cymorth uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru i dalu costau Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru i ddarparu darpariaeth fwy ar gyfer cyrsiau STEM, peirianneg, rheoli, rhai cyrsiau meddygol, a chyrsiau technoleg.
  • Yn diogelu symudedd myfyrwyr am i mewn ac allan rhwng Cymru a‘r Undeb Ewropeaidd ar ôl Brexit.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,420 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Addysg: darllen mwy