Fframwaith Sgiliau i Gymru

Ar hyn o bryd, mae’r rhai sy’n dewis peidio â mynd i’r brifysgol yn cael eu gwasanaethu’n wael gan ein system addysg, os cânt gefnogaeth o gwbl. Drwy danfuddsoddi mewn addysg ymarferol, alwedigaethol, a thechnegol, rydyn ni’n gwastraffu doniau ac yn atal pobl rhag gwireddu eu potensial.

Byddwn ni’n datblygu Fframwaith Sgiliau newydd i Gymru er mwyn cyflawni ffordd well o gyfateb swyddi i bobl a phobl i swyddi.

Byddwn ni’n creu llwyfan canolog a fydd yn dod â chymorth gyrfaol a chyflogadwyedd sy’n bodoli eisoes ynghyd, er mwyn galluogi pobl i wneud y canlynol:

  • Nodi eu sgiliau, eu profiadau, a’u hanes gweithio mewn proffil ar-lein.
  • Creu asesiad risg o’u proffil galwedigaeth a’u sgiliau presennol, a dod o hyd i hyfforddiant, profiad gwaith, a chyflogaeth amgen addas.
  • Cysylltu ar-lein gyda chyflogwyr i drafod sgiliau, hyfforddiant a chyfleoedd profiad gwaith.
  • Dysgu am yrfaoedd, hyfforddiant, a chyfleoedd gwaith mewn amser go iawn.
  • Cael mynediad at eu Cyfrif Dysgu Personol a gwneud penderfyniadau o ran sut dylid buddsoddi’r cyfrif hwnnw.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,420 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Addysg: darllen mwy