Fframwaith Sgiliau i Gymru

Ar hyn o bryd, mae’r rhai sy’n dewis peidio â mynd i’r brifysgol yn cael eu gwasanaethu’n wael gan ein system addysg, os cânt gefnogaeth o gwbl. Drwy danfuddsoddi mewn addysg ymarferol, alwedigaethol, a thechnegol, rydyn ni’n gwastraffu doniau ac yn atal pobl rhag gwireddu eu potensial.

Byddwn ni’n datblygu Fframwaith Sgiliau newydd i Gymru er mwyn cyflawni ffordd well o gyfateb swyddi i bobl a phobl i swyddi.

Byddwn ni’n creu llwyfan canolog a fydd yn dod â chymorth gyrfaol a chyflogadwyedd sy’n bodoli eisoes ynghyd, er mwyn galluogi pobl i wneud y canlynol:

  • Nodi eu sgiliau, eu profiadau, a’u hanes gweithio mewn proffil ar-lein.
  • Creu asesiad risg o’u proffil galwedigaeth a’u sgiliau presennol, a dod o hyd i hyfforddiant, profiad gwaith, a chyflogaeth amgen addas.
  • Cysylltu ar-lein gyda chyflogwyr i drafod sgiliau, hyfforddiant a chyfleoedd profiad gwaith.
  • Dysgu am yrfaoedd, hyfforddiant, a chyfleoedd gwaith mewn amser go iawn.
  • Cael mynediad at eu Cyfrif Dysgu Personol a gwneud penderfyniadau o ran sut dylid buddsoddi’r cyfrif hwnnw.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,952 votes

Gyda Coronavirus yn ein hatal rhag cael y sgyrsiau wyneb yn wyneb arferol ar stepen y drws, rydym yn newid y ffordd rydym yn ymgyrchu yn yr etholiad hwn.

Byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ymgyrchu ar berswadio'r rhai nad ydynt eto wedi penderfynu sut i bleidleisio.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Addysg: darllen mwy