Prydau Ysgol am Ddim

Ein nod yw darparu prydau ysgol am ddim i bob plentyn ysgol gynradd ac uwchradd, gyda phwyslais ar ddatblygu cadwyni cyflenwi lleol, cefnogi ffermwyr lleol a busnesau lleol.

Bydd bwyd a chynhyrchu bwyd wedi’i wreiddio ym mywyd ein hysgolion. Drwy gaffael contractau yn lleol lle bo’n bosib, bydd plant yn dysgu o ble mae eu bwyd yn dod, ac yn datblygu’r arfer o fwyta bwyd maethlon sydd wedi’i gynhyrchu’n lleol yn gynnar yn eu bywyd, gan arwain at blant iachach a manteision ar gyfer yr economi a’r amgylchedd.

Cafodd 1.5 miliwn yn ychwanegol o brydau ysgol am ddim eu gweini mewn ysgolion cynradd ledled Cymru, diolch i ymgyrchu gan Blaid Cymru a grwpiau gwrthdlodi.  Mae Plaid nawr eisiau mynd yn bellach a darparu prydiau ysgol am ddim i ddisgyblion ysgolion uwchradd.

Addysg: darllen mwy